Ζητούμε την άμεση κύρωση του 7ου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης από το Υπουργικό Συμβούλιο

Η πρόσφατη συζήτηση που έγινε στην επιτροπή περιβάλλοντος (26/2) αναφορικά με την καταπάτηση της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας από συγκεκριμένη Τοπική Αρχή, επαναφέρει στην επιφάνεια το σοβαρό ζήτημα της μη κύρωσης και κατ’ επέκταση μη εφαρμογής από την Κυπριακή Δημοκρατία, του 7ου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης.

Το 7ο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης που είναι σε ισχύ από το 2011, αφορά την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου και έχει υπογραφεί από 15 χώρες της Μεσογείου αλλά, δυστυχώς, όχι από την χώρα μας. Παρ’ όλα αυτά το γεγονός ότι έχει υπογραφεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ενωσιακή δέσμευση για όλα τα κράτη μέλη, επομένως, και για την Κύπρο.

Από την παράβλεψη της συγκεκριμένης σύμβασης προκύπτουν με ανησυχητική ευκολία παραθυράκια εκμετάλλευσης των προστατευόμενων παραλιακών ζωνών, που όχι μόνο εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά διευκολύνουν και περιβαλλοντικές αυθαιρεσίες τοπικών αρχών.

Ενώ, κατά τα έτη 2008, 2011 και 2013 έχει γνωμοδοτηθεί με σαφήνεια από τον Γενικό Εισαγγελέα η υποχρέωση κύρωσης του Πρωτοκόλλου από την Κυπριακή Δημοκρατία, παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί σοβαρές περιπτώσεις περιβαλλοντικών αυθαιρεσιών σε Ζώνες Προστασίας της Παραλίας από Δήμους και ιδιώτες.

Ζητούμε την άμεση και χωρίς επιπλέον καθυστέρηση κύρωση του 7ου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Ζητούμε σεβασμό στις παραλίες και το φυσικό περιβάλλον.
Μπορούμε καλύτερα. #Είσαιμέσα;

Orestis Matsas