ΘΕΜΑΤΑ

ΦΕΡΝΟΥΜΕ…
ΤΑ ΚΑΤΩ, ΠΑΝΩ.

Μέχρι σήμερα, δεν είχαμε εναλλακτική επιλογή.
Μέχρι σήμερα, ίσως προτιμούσαμε την αποχή.
Μέχρι σήμερα αν δεν «είχαμε κόμμα» δεν είχαμε φωνή.
Αλλά όλα αυτά, θα τα αλλάξουμε. Γιατί φέρνουμε τα κάτω, πάνω.
Και σε θέλουμε μαζί μας. #ΕίσαιΜέσα;

Στόχος μας, να δημιουργήσουμε μαζί στρατηγικές γύρω από την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως πολίτες. Να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας και να δημιουργήσουμε τις λύσεις. Να έχουμε αντιπροσώπευση στην βουλή, και σε κάθε φάσμα της κοινωνικοοικονομικής μας πραγματικότητας… και να έχουν οι Ανεξάρτητοι τα ίδια δικαιώματα που έχουν τα κόμματα.

OIKONOMIA ΓΙΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Απαιτούμε την παροχή μιας πιο δίκαιης, πιο ευημερούσας κοινωνίας για τους πολλούς, όχι για τους λίγους με στόχο να μετρήσουμε την οικονομική ανάπτυξη όχι από τον αριθμό των πλουσίων και των εύπορων, αλλά από την ικανότητα όλων των συμπολιτών μας να ευημερούν.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαιτούμε την οικοδόμηση μιας πράσινης οικονομίας γιατί πιστεύουμε ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να μεταβιβάσουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας και στις μελλοντικές γενιές.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Απαιτούμε διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις με όρους που σέβονται πρώτιστα το φορολογούμενο και το δημόσιο συμφέρον και που αποσκοπούν στην κερδοφορία του Κράτους και όχι των ιδιωτικών συμφερόντων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Απαιτούμε πρόσβαση στις υπογραμμένες συμφωνίες για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων καθώς και στις συμφωνίες που θα ακολουθήσουν και θα επηρεάσουν το οικονομικό μέλλον του τόπου μας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Απαιτούμε ένα σύστημα εκπαίδευσης που θα διέπεται από ποιότητα και θα αξιοποιεί πλήρως τις ανθρώπινες δεξιότητες και ικανότητες των πολιτών, ούτως ώστε να ενισχύσουμε τις επόμενες γενιές και να τους δώσουμε όλα τα εφόδια κατάρτισης και εξειδίκευσης.

KOINΩNIKH ΠΡΟΝΟΙΑ

Απαιτούμε να αναπτυχθεί και να τεθεί σε εφαρμογή μια καθολική στρατηγική για την προσαρμογή των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων και άλλων κοινωνικών επιδομάτων στις μεταβαλλόμενες οικονομικές και δημογραφικές συνθήκες, με βασικό σκοπό να επιστραπεί στους συνταξιούχους και τους ευάλωτους να απολαμβάνουν αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Απαιτούμε τη δημιουργία πλαισίου για την προστασία των δημοσιογράφων από οικονομικές ή άλλες επιρροές ώστε να παρέχουν απρόσκοπτα στους πολίτες αντικειμενική ενημέρωση και πληροφόρηση.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Απαιτούμε η αμοιβή να εξισώνεται με το επίπεδο εργασίας κάτι που δεν συμβαίνει στην Κύπρο του σήμερα. Οι γυναίκες, οι νέοι, και όσοι είχαν λιγότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση είναι οι πλέον ευάλωτοι στην εκμετάλλευση, τη χαμηλή αμοιβή, στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα για την εργασία τους. Απαιτούμε την προστασία του Κράτους.

ΠΡΟΣΙΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

Απαιτούμε να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα και να ρυθμιστεί το θέμα των ενοικίων μέσω μιας σειράς μέτρων, συμπεριλαμβανομένων φόρων και εισφορών, για να αναπτυχθεί η προσιτή στέγαση και να εξαλειφθεί η κερδοσκοπία. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μεγαλώνουμε τις οικογένειές μας, το υπόβαθρο για τα όνειρα και το μέλλον μας και είναι σαφές ότι η κύρια πηγή οικονομικά προσιτής στέγης πρέπει να είναι το Κράτος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ

Απαιτούμε την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και ενός κόσμου απαλλαγμένου από κάθε μορφή ρατσισμού, στηριζόμενοι στην πρόοδο των δικαιωμάτων και στην εξάλειψη όλων των διακρίσεων.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Απαιτούμε την καθολική εφαρμογή των νόμων και του συντάγματος και την άμεση κατάργηση των αντισυνταγματικών προνοιών σε νόμους που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια και που καταπατούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

TO ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Απαιτούμε την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι η θέση μας ότι το Κυπριακό είναι θέμα πρώτιστα εισβολής και κατοχής και απαιτούμε την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλους τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου και την απαλλαγή από εγγυήσεις, επεμβατικά δικαιώματα καθώς και την αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων.