Σεβασμός και Δικαιώματα των Παιδιών με Αναπηρίες

Ως Κράτος κυρώσαμε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες με τον περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικό) Νόμο του 2011, Ν. 8(ΙΙΙ)/2011. Όπως φαίνεται από τις τελευταίες αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας για τα παιδιά με αναπηρίες, δεν γνώριζαν την ύπαρξη αυτού του νόμου.

Η Σύμβαση τονίζει την αναγκαιότητα σεβασμού προς τις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρίες καθως και το σεβασμό για το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους.

Η μη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση και τη σχολική δραστηριότητα, όχι μόνο αντίκειται στην εξέλιξη των δυνατοτήτων τους αλλά θέτει και σε κίνδυνο τη διαμόρφωση της ταυτότητας τους, επιφορτίζοντας με περισσότερες ευθύνες αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Κανένας υπουργός και κανένα διάταγμα δεν έχει το συνταγματικό δικαίωμα να στερήσει στα παιδιά ΑμεΑ την πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Άσκοπες οι συζητήσεις, οι διαβουλεύσεις και οι συνεδρίες, αφού μόνο σκοπό φαίνεται να έχουν τη καθυστέρηση, μέχρι τη λήξη της σχολικής περιόδου για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στα σχολεία.

Απαιτούμε σεβασμό.
#ΕίσαιΜέσα;