ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΦΑ, ΜΕ ΤΗΝ SHELL ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Άρθρο του Βιομηχανικού Χημικού (PhD) και μέλος των Ανεξάρτητων, Δρ. Γιώργο Γεωργίου.

Η συγκεκριμένη συμφωνία μας εντάσσει μέσα στους παραγωγούς υγροποιημένου φυσικού αερίου θεωρώντας το μια πολύ θετική εξέλιξη, με την διαδικασία να περιλαμβάνει το Φυσικό Αέριο από το τεμάχιο 12 (Αφροδίτη) που θα μεταφερθεί μέσω καινούργιου αγωγού στην Αίγυπτο στο Ίντκου της εταιρίας Shell. Εκεί θα υγροποιηθεί και θα πωλείται στις ανοικτές αγορές.

Η Κυπριακή Δημοκρατία όπως μας ενημερώνουν οι κυβερνώντες θα αγοράσει μια πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης  και αποθήκευσης (FSRU) με ένα μεγάλο κόστος της τάξης των $500 εκατομμυρίων, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει μια προβλήτα και πιθανόν να χρειαστεί και επέκταση του λιμανιού στην περιοχή.

Με αυτή την διαδικασία το φυσικό αέριο στην πηγή θα κοστίζει περίπου $3/ενεργειακή μονάδα BTU, προσθέτοντας  άλλα $2.50 /ενεργειακή μονάδα BTU για υγροποίηση και επιπλέον περίπου $1 για τη μεταφορά του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου πίσω στην Κύπρο όπου θα αποθηκευτεί στην πλωτή μονάδα FSRU. Εκεί θα επαναεριοποιηθεί και θα χρησιμοποιηθεί από την ΑΗΚ. Το κόστος επαναεροποίησης θα είναι περίπου $0.50/ενεργειακή μονάδα BTU. Έτσι το συνολικό κόστος θα κυμαίνεται περίπου στα $7/ενεργειακή μονάδα BTU.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η διαδικασία μεταφοράς, υγροποίησης και επαναεροποίησης αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας λόγω αυτών των διαδικασιών, με αποτέλεσμα να υπάρξει αχρείαστή αύξηση 12-15% στη εκπομπές ρύπων και συγκεκριμένα αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα που έχει συνδεθεί άμεσα με τις κλιματικές αλλαγές.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί να χρειαστεί να αγοραστεί η πλωτή μονάδα FSRU που θα μας στοιχίσει $500 εκατομμύρια και να μην κατασκευαστεί ακόμα ένας μικρότερος αγωγός, επιπλέον του αγωγού που προτείνεται στην συμφωνία με την Αίγυπτο, από το τεμάχιο 12 (Αφροδίτη) μέχρι το ενεργειακό κέντρο της Κύπρου;

Αυτή η διαδικασία θα έχει  πολύ μικρότερο κόστος, περίπου $200-300 εκατομμύρια και μικρότερο χρονικό διάστημα κατασκευής, δηλαδή πριν το 2025 που αναμένεται να ολοκληρωθεί ο αγωγός προς την Αίγυπτο. Με αυτό τον τρόπο το δικό μας Φυσικό Αέριο θα μας στοιχίσει στα $3-5/BTU και έστι θα υπάρχει σημαντική μείωση στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Κύπριο καταναλωτή. Με την χρήση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ΥΦΑ από την ΑΗΚ το ηλεκτρικό ρεύμα θα μας κοστίζει τα διπλάσια δηλαδή $7-10/ενεργειακή μονάδα BTU.

Κατ’ επέκταση θα μπορούσε ο αγωγός αυτός να εξυπηρετεί όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένων και των Τουρκοκυπρίων με Φυσικό Αέριο για τις θερμάνσεις και τις κουζίνες τους. O αγωγός αυτός θα έδινε και στην Κυπριακή Δημοκρατία απεξάρτηση από μεταφορά, διανομή και αποθήκευση υγρών καυσίμων με δεξαμενόπλοια που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα η χρήση του φυσικού αερίου για παραγωγή Ηλεκτρικού ρεύματος, θα μπορούσε να πωληθεί σε τρίτες γειτονικές χώρες και θα βοηθούσε περαιτέρω την οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.