ΟΧΙ Στη Βάρβαρη Θανάτωση των Ζώων, ΟΧΙ στο KOSHER

Η μέθοδος Shechita η οποία ακολουθείται για την παραγωγή κρέατος kosher, που φέρνει μέσω νομοσχεδίου για ψήφιση στη Βουλή το Υπουργικό Συμβούλιο εντός της εβδομάδας, αφορά το εβραϊκό πρότυπο σφαγής των ζώων, προκειμένου να συμβαδίζει με τo γράμμα της ιουδαϊστικής θρησκείας. Η βασική προϋπόθεση της μεθόδου είναι να μην προηγείται οποιαδήποτε αναισθησία στο ζώο πριν το θανατώσουν.

Οι λόγοι για τους οποίους αυτό το νομοσχέδιο ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι:

1) Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, μπορεί να προβλέπει την εξαίρεση των διαδικασιών που ακολουθούνται, σε σχέση με την αναισθησία των ζώων κτηνοτροφίας, για τις περιπτώσεις που εξυπηρετεί λατρευτικούς σκοπούς, ωστόσο αυτό αφορά την ικανοποίηση των θρησκευτικών πεποιθήσεων των πληθυσμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η εξαίρεση που επιχειρείται στην κυπριακή νομοθεσία προκειμένου να εξάγεται κρέας kosher στο Ισραήλ αντιβαίνει την ενωσιακή νομοθεσία.

2) Πέραν τούτου, ίσως ο σημαντικότερος λόγος αφορά το βασανιστήριο που θα υπόκεινται τα ζώα. Ο λόγος που υπάρχουν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη μεταφορά, τη μεταχείριση, την αναισθησία και τις μεθόδους θανάτωσης του ζώου είναι ακριβώς διότι αναγνωρίζεται η δυνατότητα των ζώων να νιώθουν πόνο, η ικανότητα να αντιδρούν στον αφύσικο περιορισμό, να βιώνουν τον φόβο κτλ. Τα ζώα βλέπουν, ακούνε, μυρίζουν και νιώθουν. Επομένως, αναγνωρίζουν ότι το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται δεν είναι φιλικό και βρίσκονται σε πανικό. Αυτό κάθε άλλο παρά βοηθά την διαδικασία θανάτωσης. Ποιος θα εφαρμόσει αυτές τις μεθόδους σφαγής και πως; Ποια θα είναι η συμπεριφορά τους απέναντι σε ζώα με πλήρεις αισθήσεις που φέρουν αντίσταση; Ποιος θα τους ελέγχει; Είναι προφανές ότι τίθενται σοβαρά διαδικαστικά αλλά και ηθικά ζητήματα.

3) Σεβόμαστε τις ανησυχίες του εργασιακού κλάδου των κτηνοτρόφων ωστόσο οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι. Το πρόσχημα της προσωρινής ισχύος της συγκεκριμένης νομοθεσίας και της αναγκαιότητας εφαρμογής λόγω του κορωνοϊού, δεν είναι ιδιαίτερα πειστικό, δεδομένης της διαχρονικής πίεσης που ασκείται από τον κλάδο της κτηνοτροφίας για το θέμα αυτό. Η σημερινή ιδιότυπη κατάσταση της αγοράς επηρεάζει όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, επομένως στο πλαίσιο της ίσης αντιμετώπισης του κράτους προς όλες τις βιομηχανίες, η όποια στήριξη πρέπει να γίνει με άλλους τρόπους. Επίσης η διαδικασία με την οποία πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση κρίνεται ως αδικαιολόγητη.

Γίνεται μεγάλος αγώνας για τα δικαιώματα των ζώων και βλέπουμε με χαρά να σημειώνονται πολύ αργά αλλά σταθερά βήματα μπροστά. Η συναίνεση σε αυτή τη μέθοδο, ιδιαίτερα όταν γίνεται μονάχα με οικονομικούς όρους πάει το κράτος αλλά και την κυπριακή κοινωνία πολλά βήματα πίσω στα θέματα ευημερίας των ζώων.

Απαιτούμε την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα ζώα κτηνοτροφίας.

#ΕίσαιΜέσα;