ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

H Βουλευτής Άννα Θεολόγου ανακοινώνει την ένταξή της στο κίνημα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ». Το κίνημα έχει όνομα ανάλογο με τη φιλοσοφία του αφού είναι φτιαγμένο από πολίτες μη εξαρτημένους από πολιτικά, οικονομικά και προσωπικά συμφέροντα, με κοινές αξίες στα κοινωνικά ζητήματα και όραμα τους, την πρόοδο και την ευημερία της Κύπρου.

Κύριος στόχος του κινήματος «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ» είναι η δημιουργία στρατηγικών σχεδιασμών γύρω από την επίλυση διαφόρων κοινωνικοπολιτικών προβλημάτων των  πολιτών, από τους ίδιους τους πολίτες.

Ως αντιπρόσωπος πλέον του Κινήματος στην Βουλή,  η κ. Θεολόγου επισήμανε την σημασία της δημιουργίας μιας  εξ’ ολοκλήρου ανεξάρτητης ομάδας όπου  ο πολιτικός ακτιβισμός θα αρχίζει από ατομικό επίπεδο και θα μεταφέρεται όχι σε κομματική αλλά  σε συλλογική δράση.

«Η διάβρωση της δημόσιας υπηρεσίας, που αντί να εξυπηρετεί τον πολίτη φυτοζωεί εις βάρος του, ο καταχρασμός  των δημόσιων ταμείων που επηρεάζει την ικανότητα του Κράτους να στοχεύει σε κοινωνικές παροχές, το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ζήσει σε αυτή την χώρα αξιοπρεπώς, μας αναγκάζει να προχωρήσουμε με τη δημιουργία αυτού του κινήματος.»

«Απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση στην κοινωνία, να συμπορευθεί μαζί μας για ένα μέλλον που δεν θα κοιτάζει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ούτε κέντρο, αλλά από κάτω προς τα πάνω, όπως κοίταζαν τον περασμένο αιώνα τα κοινωνικά κινήματα απέναντι στα απολυταρχικά καθεστώτα που καταπατούσαν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών», δήλωσε η κ. Θεολόγου.