Είναι και οι πρόσφυγες παιδιά!

Η πρόσφατη συζήτηση στην επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις συνθήκες διαβίωσης ΠΑΙΔΙΩΝ στους καταυλισμούς προσφύγων, δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους εάν θελουμε να αυτοαποκαλούμαστε πολιτισμένο Κράτος. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού που και εμείς ως Κράτος την έχουμε κυρώσει, προνοεί τα ακόλουθα:

Άρθρο 3.3. «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε η λειτουργία των οργανισμών, των υπηρεσιών και των ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν παιδιά και που είναι υπεύθυνα για την προστασία τους να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας και σε ό,τι αφορά τον αριθμό και την αρμοδιότητα του προσωπικού τους, καθώς και την ύπαρξη μιας κατάλληλης εποπτείας.»

Άρθρο 22.1. «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου ένα παιδί, τα οποίο επιζητεί να αποκτήσει το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα ή που θεωρείται πρόσφυγας δυνάμει των κανόνων και των διαδικασιών του ισχύοντος διεθνούς ή εθνικού δικαίου, είτε αυτό είναι μόνο είτε συνοδεύεται από τους γονείς του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να χαίρει της κατάλληλης προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας, που θα του επιτρέψουν να απολαμβάνει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζουν η παρούσα Σύμβαση και τα άλλα διεθνή όργανα τα σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, στα οποία μετέχουν τα εν λόγω Κράτη.»

Πως μπορούμε να δεχτούμε ότι το Κράτος μας παρά του ότι κύρωσε την σύμβαση, αφήνει ΠΑΙΔΙΑ σε τέτοιες συνθήκες διαβίωσης;
Πως μπορούμε να δεχτούμε ότι με τις ευλογίες του Κράτους μας ΠΑΙΔΙΑ κινδυνεύουν καθημερινά και άλλα υπόκεινται σε παρενοχλήσεις και άσεμνες πράξεις;

Πως μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτά τα ΠΑΙΔΙΑ θα υπομένουν αυτές τις συνθήκες χωρίς να έχουν εναλλακτικές λύσεις μέχρι οι αρμόδιοι να διερευνήσουν τις καταγγελίες;

Επ’ ευκαιρίας του διορισμού της κ.Γιολίτη στη θέση του Υπουργείου Δικαιοσύνης αλλά και της ιδιότητας της ως Ανώτατο Μέλος του Συμβούλιου του οργανισμού HOPE FOR CHILDREN αναμένουμε να παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις ώστε να εφαρμοστούν πλήρως οι πρόνοιες της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού.

Είναι ΠΑΙΔΙΑ.
Είναι παιδιά, μόνα τους, ασυνόδευτα, χωρίς κανέναν δικό τους, χωρίς γονείς.

Απαιτούμε σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού.

#ΕίσαιΜέσα;