ΕΚΑΝΕΣ ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ 2008; ΑΥΤΟ ΣΕ ΑΦΟΡΑ

Στα χέρια μας έχουμε μια ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας με ημερομηνία 21/12/2007. Η ανακοίνωση αφορά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας να προχωρήσει με οδηγία η οποία εξαναγκάζει όλες τις τράπεζες που είχαν δώσει δάνεια σε Λίρες Κύπρου πριν την 31/12/2007, να εφαρμόσουν από 01/01/2008, το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για να μην κερδοσκοπήσουν σε βάρος των δανειοληπτών.

Πολύ λίγες τράπεζες εφάρμοσαν αυτή την οδηγία, και αυτές που το εφάρμοσαν όποτε μειωνόταν αυτό το επιτόκιο, αύξαναν καταχρηστικά το περιθώριο του δανείου για να μην χάνουν από τα υπερκέρδη τους.

Όταν το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας άρχισε να μειώνεται δραστικά, τότε οι τράπεζες αν δεν εξαπατούσαν τους πελάτες τους στα κρυφά, μαζικά και εσκεμμένα καλούσαν τους δανειολήπτες για να αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους, για να τους μειώσουν δήθεν, το επιτόκιό τους, ενώ απώτερος τους σκοπός ήταν να αλλάξουν το είδος του βασικού επιτοκίου που επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα και που σήμερα… είναι μηδέν.

Τα ποσά που υπερχρεώθηκαν οι δανειολήπτες ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια και όμως κανένας θεσμός του Κράτους δεν μίλησε. Κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε. Κανένας δεν προειδοποίησε. Όλοι όμως… ήταν μιλημένοι.

Απαιτούμε δικαιοσύνη. Για τους πολλούς. Όχι τους λίγους. #ΕίσαιΜέσα;