ΔΟΜΗ

Συντονιστική Επιτροπή του Κοινωνικού Κινήματος
«ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ»

Γενικός Συντονιστής: Άννα Θεολόγου

Αναπληρωτής Γενικός Συντονιστής: Βασίλης Ελευθερίου

Εκτελεστικός Γραμματέας: Μιχάλης Σούλης

Εκπρόσωπος Τύπου: Γιούλα Πιτσιάλη

Οργανωτικός Συντονιστής: Τάσος Σιακαλλής

Βοηθός Οργανωτικός Συντονιστής: Άρτεμις Γεωργίου

Συντονιστής Νομικής Επιτροπής: Χάρης Κωνσταντίνου