ΝΙΚΟΣ ΚΕΖΑΡΙΔΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεννήθηκα στη Λευκωσία το 1981 και έζησα εκεί τα πρώτα χρονιά της ζωής μου. Κατάγομαι από τον Φάρμακά της επαρχίας Λευκωσίας γενέτειρα του πατερά και της μητέρας μου Γρήγορη και Παναγιώτα Κεζαρίδη, είμαι ελεύθερος και έχω μια κόρη.

Είμαι απόφοιτος του Grammar School Λευκωσίας ,έχω σπουδάσει Computer Science (BSc) στο Charter University.

Μετά την επιστροφή μου από την Αμερική οπού εργαζόμουν ως Διευθυντής Πιστωτικού κίνδυνου σε Χρηματοοικονομικό Οργανισμό, τελευταία 2 χρονιά εργάζομαι ως Γενικός Διευθυντής σε επενδυτική εταιρεία εγκεκριμένη και ελεγχόμενη από την Κεφαλαιαγορά Κύπρου όπου και παρέχω επαγγελματικές υπηρεσίες.