ΜΑΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Είμαι απόφοιτος του κλάδου των Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, με μεταπτυχιακές σπουδές στις “Ενεργειακές Τεχνολογίες και τον Αειφόρο Σχεδιασμό”, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ σήμερα παρακολουθώ μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην διοίκηση επιχειρήσεων στο Cyprus International Institute of Management (CIIM) στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Έχω εργαστεί τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία, ενώ έχω διατελέσει διαχειριστής ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων, αλλά και ως διευθύνων σύμβουλος, ή μέλος των διοικητικών ομάδων εταιρειών, έχοντας τον ρόλο της παροχής καθοδήγησης σε διάφορους συναφείς με το επάγγελμα του τομείς, ενώ σήμερα διατηρώ την δική μου συμβουλευτική και επενδυτική εταιρεία στον κλάδο.

Ήμουν μέλος στις επιτροπές “Ενεργειακής Πολιτικής, Α.Π.Ε., Ενεργειακής Απόδοσης & Έλευσης του Φυσικού Αερίου” και “Κλιματικών Αλλαγών και Περιβάλλοντος”, του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.), αλλά και ομάδων εργασίας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (Σ.ΠΟΛ.ΜΗ.Κ.), ενώ παράλληλα είμαι μέλος της Παράλληλης Βουλής για την “Έρευνα την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση”.

Ως έμπειρος εκπαιδευτής νεολαίας, συμμετείχα ενεργά στον τομέα της νεολαίας, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη. Ήμουν ενεργό μέλος πολλών τοπικών και ευρωπαϊκών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), άτυπων ομάδων νέων, αλλά και ομάδων εκπαιδευτών νεολαίας και ήμουν πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.) επί σειρά ετών.